Mis on turundus ja mis on müük ehk kuidas mõjutab turundus müüki?

Milline turundusstrateegia valida? 4+1 peamist võimalust.

 

Turundus ja müük on teineteist täiendavad ning toetavad tegevused, mille ühine lõppeesmärk on viia tooted ja teenused tarbijateni, kasvatada tarbijahulki ning tuua ettevõttele kasu.

Kuigi turundus ja müük on omavahel seotud tegevused ettevõtte teenuste ja toodete tarbijateni viimiseks, on neil äriprotsessides siiski erinevad ülesanded ja eesmärgid, nagu ka meetodid tulemusteni jõudmiseks.

Mis on müük ja mis on turundus?

Müük on protsess, kus tooted või teenused vahetavad omanikku raha või muu väärtuse vastu. Müük hõlmab otsest suhtlust potentsiaalsete klientidega, kus müügimeeskond veenab kliente ostma ettevõtte tooteid või tarbima teenuseid. 

Müük keskendub olemasolevate toodete või teenuste müümisele ja potentsiaalsete klientide veenmisele nende ostmises. Müügi eesmärk on lõpetada protsess tehinguga ja tuua ettevõttele ennekõike otsest tulu.

Turundus on protsess, mis hõlmab kogu tegevuste spektrit, mis aitavad ettevõttel mõista tarbijate vajadusi ja soove ning arendada omi tooteid ja teenuseid neile järjest paremini vastavateks. Turunduse hulka kuulub ka lojaalsete kliendisuhete loomine ja hoidmine. 

Turundus keskendub kliendi vajaduste ja soovide mõistmisele ning püüab luua ja turustada neile vastavaid tooteid või teenuseid. Turunduse eesmärk on luua eeldused edukaks müügiks.

Millest koosneb turundusprotsess?

Turundusprotsess algab alati turu-uuringutest, kus selgitatakse välja, milliseid tooteid ja teenuseid võiksid toote sihtrühma tarbijad vajada. 

Sellele järgneb tootearendus, mille käigus mõeldakse läbi ja testitakse toote või teenuse kõik aspektid, et see vastaks turu-uuringute tulemustele.

Nüüd pannakse paika turundusstrateegia. See on terviklik plaan, mis hõlmab toote või teenuse positsioneerimist, hinnakujundust, reklaami, brändingut ja müügiedendust.

Millest koosneb turundusprotsess?

Kuidas mõjutab turundus müüki?

Kuna turundus loob tootele või teenusele pinnase müügiks, on väga oluline turunduse kvaliteet. Kvaliteetne turundus tekitab tarbijaskonnas brändi, toote või teenuse vastu huvi ning usaldust.

Kui turundus on strateegiliselt tervikuna läbi mõeldud ja õigesti sihitud, siis mõjutab see müüki õiges suunas. Tõhusa turunduse tundemärgid on:

01.

Teadlikkuse suurenemine

Toimiv turundus suurendab potentsiaalsete klientide teadlikkust toodetest või teenustest, muutes nad võimalikeks ostjateks.

02.

Brändi positsioneerimine

Tõhus turundus aitab luua tugeva brändi positsiooni, mis aitab eristuda konkurentidest ja tõstab usaldust potentsiaalsete klientide seas.

03.

Kliendi kaasamine

Hea turundus loob sideme potentsiaalsete klientidega, kaasates neid toote või teenuse eluloo ühisesse loomisse.

04.

Kliendilojaalsuse tekitamine

Turundusstrateegiad nagu kliendiprogrammid ja personaalne suhtlus suurendavad kliendi lojaalsust, mis tähendab tema kujunemist püsitarbijaks.

Kui turundus käib ilma tervikliku strateegiata või pole õigesti sihitud, mõjutab see müüki vales suunas.

Valesti tehtud turunduse tundemärgid on:

01.

Madal teadlikkus

Kui potentsiaalsed kliendid pole kursis ettevõtte toodete või teenustega, ei teki ka müüki.

02.

Segane bränd

Brändi ebapiisav või segane positsioneerimine võib muuta toote müügi raskemaks, kuna tarbijatel on siis raskusi selle väärtuste mõistmisega.

03.

Halb maine

Halb turundus võib luua ettevõttele halva maine, mis vähendab tarbijaskonna usaldust toodete või teenuste vastu, mis omakorda vähendab ettevõtte müüki.

Kokkuvõte

Nagu näeme, on turundus ja müük tihedalt seotud, kuid erinevad protsessid. Turundus loob vajaliku aluse, et müük toimiks edukalt.

Kui tunned, et su ettevõtte müük kannatab ebapiisavate turundustegevuste tõttu, võta meiega ühendust. Kuna meil pole kombeks leppida poolikute lahendustega ning turundus on meie inimese süvahuvi (ega asjata pole meie nimi Geeks ehk süvenejad/nohikud), pakume sellest sügisest alates turundusjuhi ja turundusosakonna täisteenust.

Lahendus on turundusjuhi ja turundusosakonna teenuse rent

See tähendab:

Kiiret sisulise turundustööga pihta hakkamist, sest meie meeskond on harjunud omavahel koos ülesandeid püstitama ning lahendama.
Töökoormuse jaotumist mitme inimese vahel, sest tööd on palju ning meil on parima tulemuse tagamiseks iga alamvaldkonna jaoks oma spetsialist.
Turundustöö ei jää kunagi tahaplaanile ega viimasele minutile, sest meie töö on tegeleda just sellega ning me oleme süsteemsed.
Pikaajalist koostööd, mille käigus meie turundusstrateegid ning loovtöötajad aitavad ettevõttel täita senisest läbimõeldumalt ning paremini ärieesmärke.
Ühesõnaga – kõik turundustegevused, mida me siin blogipostituses kirjeldasime, saavad tehtud kõrgetasemeliselt ning õigeaegselt. Kirjuta meile info@geeks.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu ja hakkame otsast pihta!