Mis on tootepilt ja reklaami visuaal? Kuidas neid kasutada?

Räägime täpsemalt, mis on tootepilt ja reklaami visuaal? Kuidas neid õigesti eesmärgipäraselt kasutada?

Reklaamiagentuurina näeme oma igapäevatöös olukorda, kus arusaam tootepildist ja reklaami visuaalist on segadust tekitav. See on oluline teema, sest nendel kahel visuaalil on täiesti erinevad eesmärgid ja valesti kasutamine mõjutab reklaami tulemust suurel määral.

Antud artiklis seletame täpsemalt lahti:

 • Erinevad tootepildid
  Kus ja millal neid kasutada?
 • Tootepildi kasutamine reklaamis – ERAND!
 • Mis on reklaami visuaal?
  Toome näiteid ja võrdlusi!

Mis on tootepilt?

Valge taustaga tootepilt

Tootepilt on sõnaotseses mõttes tootest endast tehtud pilt neutraalses keskkonnas. Kõige levinum on kompositsioon valgel taustal. Selle fookus on ainult tootel endal, ilma emotsioonita, pildil puuduvad igasugused lisad nagu silmatorkavad elemendid, tekstid, tegevused, elusolendid jne.

Antud tootepildi varianti saab edukalt kasutada tootekataloogis ja disainimisel, kus valge taust võimaldab toodet edukalt välja lõigata ja kasutada hiljem reklaami visuaalides elemendina. 

Headel tootepiltidel on omad kriteeriumid:

 • Toodetel peavad olema professionaalselt tehtud pildid ehk õigel valgel taustal ja nurga alt.
 • Pilt peab olema terav, hästi valgustatud ja pildistatud realistlike värvidega.
 • Toode võiks olla pildistatud eri nurkade alt (mõningatel juhtudel lisatakse  piltidele ka mõõdud näiteks mööbli puhul).
 • Tänapäeval on ka trendikas nö. interaktiivsed tootepildid 3D kujul, mida saab pöörata ja vaadata iga nurga alt. 

Illustreeriv tootepilt

Teine levinud tootepildi kategooria on kompositsiooniga teisisõnu illustreeritud tootepilt. Nüüd asendub valge taust värvi kombinatsioonidega / neutraalne keskkond. Tekib juurde staatiline keskkond (mitte liikuv, mis tähendab, et tegevust ja elusolendeid ei ole), põhifookus on endiselt ainult tootel ja keskkond on teisejärguline (mitte silmapaistev).

Selliseid tootefoto kompositsioone on väga hea kasutada tootekataloogides e-poes ja trükistel lisaks valge taustaga tootepiltidele. Taust lisab juurde ettekujutuse keskkonnas toote sobivusest, mis peab kindlasti olema hästi läbimõeldud. 

Siinkohal tihti tekib eksiarvamus, et kui toode on illustreeritud, siis tegemist on reklaami visuaaliga. Eksivad ka tootefotograafid, kuid miks?

Taustaga ja ilma taustata tootepilt mõjub inimesele erinevalt. Näiteks valgel taustal olev toode on eesmärgiga anda detailsemat infot tootest endast. Lisades sellele läbimõeldud staatiline taust, annab see inimesele ettekujutuse toote sobivusest tema keskkonda. 

Kokkuvõttes tuleb pilte eesmärgipäraselt mõistes nende mõju ja otstarbekust. Siinkohal rõhutame, et automaatselt lisades tausta tootepildile, ei muutu see nö. reklaamitavaks visuaaliks.

Kus kasutada tootepilte?

Ülalpool kirjeldatud tootepilte kasutatakse e-poes või trüki kataloogides eesmärgiga müüa toode kliendile, kes on tulnud läbi reklaami, soovituse, otsingu või teisel moel, et saada rohkem infot ja sooritada ost.

Vastavalt müügilehtrile tähendab, et see auditoorium on kokku puutunud esialgse reklaami visuaaliga või soovitusega teisisõnu tegemist on leige auditooriumiga, kellel on olemasolev vajadus/huvi tekkinud juba varasemalt.

Hea tootepildi eesmärk on anda inimesele maksimaalne ülevaade tootest koos detailidega, selleks et kinnitada ostuvajadust, mis tuli esialgsest reklaamist/soovitusest. Seega kasutatakse tootepilte väiksemal soojendatud auditooriumil kataloogi näol või kasutatakse väljalõikamisel elemendina reklaami visuaalil.

Tootepildi kasutamine reklaamis – ERAND!

Digireklaamis on erand, kus me kasutame kvaliteetseid tootepilte reklaamina ja see on taasturunduses. Näiteks meta ads võimaldab teha e-poe kataloogi reklaami, kasutades e-poe tootepilte, või mobile experience-i. Tootepilte saame edukalt kasutada sihtides inimesi, kes näiteks on ettevõttega sotsiaalmeedias kokku puutunud (engagement), käinud kodulehel, toodet vaadanud, ostukorvi lisanud jne… nende puhul on esialgne reklaami mõju juba toimunud ja võivad vajada lisainfot toote näol.

 

Mis on reklaam ja selle visuaal?

Lühidalt ja lihtsalt on reklaam läbimõeldud sõnumi edastamine tarbijale, et teda veenda või mõjutada emotsionaalsel alateadlikul tasandil. 

Rääkides visuaalsest reklaamist, siis selle kõige olulisemad komponendid on järgmised:

 • emotsiooni tekitav / liikuv või elus visuaal
 • toode on teisejärguline või puudub
 • läbimõeldud sõnum vastavalt sihtgrupile ja eesmärgile (teadlik ja alateadlik)
 • ettevõtte logo/nimi

Digireklaami visuaalid grupeerime vastavalt müügilehtrile erinevatesse kategooriatesse.

1. Reklaami visuaal külmale auditooriumile

Külm auditoorium on potentsiaalne ostjaskond, kes pole mitte kunagi toote või valdkonnaga kokku puutunud. Vastavalt müügilehtri loogikale on see esimene staadium, kus reklaami eesmärk on tõmmata tähelepanu ja tekitada huvi toote/teenuse/valdkonna vastu. Suurim viga, mida tehakse siinkohal on antud auditooriumile tootepiltide reklaamimine ja ainuke sõnum “Osta kohe”. Võime kinnitada, et 90% juhtudel see ei toimi, välja arvatud juhul, kui tegemist on suure brändi või igapäevase esmatarbekaubaga. 

Selles kategoorias kasutame kindlasti sihtimist, sellele vastavat emotsiooni pilti ja huvitekitavat sõnumit, mis tulenevad reklaamipsühholoogiast. Siinkohal tekib ettevõttel vajadus spetsialisti või reklaamiagentuuri järgi, et reklaam toimiks eesmärgipäraselt ja visuaalse reklaami komponendid oleksid kasutatud.

2. Reklaami visuaal leigele auditooriumile

Leige auditoorium on potentsiaalne ostjaskond, kes tutvus ettevõttega, selle toote/teenusega või lehega, kuid ei ole sooritanud veel ostu või tarbinud toodet/teenust. Antud auditoorium sai esimese sisendi reklaamist, mis tekitas huvi ja tähelepanu ning mille tagajärjel tegid nad mingeid tegevusi. 

See grupp vajab veel aega vajaduse tekkimist või kinnitust, et sooritada ost tarbimiseks, teisisõnu nad ei ole veel veendunud, kas väärtuses, infos või vajaduses.

Siinkohal kasutame auditooriumile lisainfo edasiandmiseks täpsemat reklaami. Näiteks vajadust või väärtust edasiandev reklaam (probleem koos lahendusega, soovitused, storytelling) ja samaaegselt ka juba tootepõhist lisainfot näiteks interaktiivse tootekataloogi näol. 

3. Reklaami visuaal soojale auditooriumile

Soe auditoorium on reklaami / soovituse kaudu klient, kes on tuttav ettevõtte ja toodetega ning on seda tarbinud / ostnud. Teisisõnu on ostjaskond teadlik tootest ja neil on mingisugune kogemus. Rahulolev klient üldjuhul, kas tuleb ise tagasi uut ostu sooritama või nähes tuttavat tootepilti / reklaami on valmis e-poodi tagasi pöörduma. Seetõttu on taasturundus üks kõige efektiivsemaid turundus vorme, kus lõppeb kliendi veenmine ja piisab toote meenutamisest või selle väärtuse esile tõstmisest..

Antud auditooriumi puhul üldjuhul piisab tootekataloogist või illustratiivsetest tootepiltidest, et kasutada ühe osana reklaamist.

Kokkuvõttes kasutatakse tootepilte eesmärgipäraselt kodulehe e-poes või kataloogis. Inimene, kes nendeni jõuab tunneb huvi toote vastu ja ta otsib lisainformatsiooni, mis viiks ta ostuni.

Reklaami visuaal on psühholoogilise sõnumi edastamine, et haarata inimese tähelepanu ja tekitada huvi, et ta jõuaks toote/teenuse lehele. Läbimõeldud ja informatiivne koduleht suunab inimese ostuni.

Uuri lähemalt sotsiaalmeedia turunduse võimaluste kohta.